Nama Lo Re: Furachimono

Nama Lo Re: Furachimono

An adaptation of the one-shot Furachimono by Akazawa Red.